Schack kontra poker

Väldigt olika spel kan ibland ha slående likheter, även om de på ytan inte kunde vara mer annorlunda kan man ändå dra paralleller mellan dem som får en att se på båda spelen på ett nytt sätt. Här tittar vi närmare på vad schack och poker skulle kunna ha gemensamt.

Schack och poker

SchackVi börjar med att poängtera det som är väldigt olika i båda spelen och det finns nog ingenstans bättre att börja än informationstillgängligheten i spelen. När man spelar schack har man full uppsikt över hela spelet, man kan se var varje pjäs står och hur de kan röra sig, det finns inget som är dolt, man behöver bara lära sig att känna igen mönster och upplägg och vad dessa kan resultera i. De bästa schackspelarna planerar många drag i förväg och måste kunna gardera sig inför alla möjliga typer av drag från motståndaren för att inte ge upp pjäser i onödan och kunna vara den som bestämmer tempot eller försöka lura motståndaren in i en fälla.

I poker däremot har man betydligt mindre information, normalt sett kan man endast se de kort man har på handen, plus eventuella öppna kort, som i Texas hold’em. Motståndarens kort är ett mysterium som man antingen måste försöka lösa genom att läsa deras kroppsspråk eller försöka spela runt dem. Men så länge man inte visar sina egna kort sitter motståndarna i exakt samma sits. Poker har ju dessutom en betydande slumpfaktor då man inte har någon kontroll över vilka kort man får, men i schack spelarna tillsammans kontrollen över hela spelet. Detta gör att medan en nybörjare kan slå ett proffs i poker genom att få bättre kort, finns det nog ingen chans för detta i schack, en schackmästare kommer att så en nybörjare varenda gång.

Likheterna är dock saker man hittar under ytan på dessa spel. Till att börja med kräver båda spelen koncentration, tålamod och en hel del disciplin. En impulsiv spelare kommer säkert att förlora fler gången än denne vinner i både schack och poker. Professionella spelare i båda dessa discipliner skulle nog säga att det finns otroligt mycket man måste lära sig innan man kan bli ett proffs, och att detta kommer att ta tid.

Koncentration

I båda spelen lönar sig det oftast att spela långsiktigt, i schack vill man till exempel inte göra riskabla drag med hoppet om att motståndaren inte ser vad man försöker åstadkomma. På samma sätt vill man inte riskera många marker i poker på en bluff som motståndaren lätt kan se igenom eller inte bryr sig om för att de har tillräckligt bra kort för att slå nästan vad som helst.

Dan Harrington

En annan sak båda spelen har gemensamt är hur logik och logiskt tänkande kan komma till användning. När man klarar av att dra logiska slutsatser utifrån given information och undvika falska slutledningar har man ett mycket användbart verktyg till hands för båda dessa spel.  Har man dessutom lärt sig detta i ett av spelen kan det faktiskt vara lättare att göra övergången till det andra, något som faktiskt gjorts upprepade gånger av spelare som till exempel Dan Harrington.

Något annat man kommer ha nytta av i både schack och poker är att kunna förutse motståndares drag. Detta går mer eller mindre hand i hand med logiskt tänkande. Ju mer korrekt man kan förutse motståndares drag desto bättre kan man sedan planera en egna drag. Något man ser om och om igen i båda dessa spel är hur lång tid spelare emellanåt tar för sitt nästa drag för att motståndaren gjort något de inte väntade sig. I dessa situationer måste man gå igenom alla eventualiteter så snabbt man bara kan och försöka resonera sig fram till vad som är det bästa möjliga draget.

Sammanfattningsvis kan man säga att båda spelen har sin egen form av komplexitet och delar många mentala aspekter av vad som gör en person till en bra spelare.